Voor mensgericht

Interim Management

Mensgericht

Als interim schoolleider staat voor mij altijd de mens centraal. Allereerst gaat onderwijs uiteraard om de leerling. Maar dat begint bij leerkrachten en mentoren die in hun volle potentie en vanuit hun passie hun werk doen. En om dat te bewerkstelligen is mensgericht leiderschap een vereiste. Samen met de expertise, ervaring en kennis van het onderwijs geef ik dat vorm

Transparant

Als interim schoolleider is het nog meer dan normaal van belang dat je volledig transparant bent over wat je komt doen. Werken vanuit vertrouwen en vanuit verbinding kan alleen met transparantie. Dat is kwetsbaar en krachtig tegelijk, maar zorgt voor rust en vertrouwen!

Organisatie

De organisatiestructuur moet altijd dienend zijn aan dat wat er nodig is in de school. Het is soms nodig, spannend en verrijkend om met een growth mindset te kijken naar wat helpend is om je mensen in hun kracht te zetten. Werkgroepen worden ontwikkelteams en afdelingsteams worden projectgroepen. Het kan allemaal! Maar durf je het aan?

Samenwerking Helden in Onderwijs

Vanuit Van den Heuvel Onderwijs werken wij ook samen met Helden in Onderwijs. Een bureau dat is gestart om scholen in het PO, VO en MBO maatwerkoplossingen te bieden, omdat je het nu eenmaal niet alleen kan en hoeft te doen. Gezocht wordt naar duurzame oplossingen met een mensgerichte blik! Daar werk ik graag mee samen. Dus zoek of ben jij een interimmer? Neem dan contact op!

Mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend en dat is soms best lastig

#waarkanjemevoorbellen?

In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als interim afdelingsleider en directeur (zowel het VO als het PO). Portefeuilles als financiën, formatie, huisvesting, organisatieverandering, cultuurvraagstukken en professionele ontwikkeling ben ik daarin tegengekomen. De ervaring met andere opdrachten in het onderwijs (kwaliteitsonderzoeken, verzorgen leergangen, teambegeleiding, coaching of visietrajecten) zet ik in tijdens mijn interim opdrachten (en vice versa). Bij opdrachten waar rust en verbinding terug moet keren in de school zit ik het meest in mijn kracht. Mensen zien, aandacht geven vanuit een professionele en menselijke houding. Volledige openheid creëren met elkaar in een open en professionele cultuur! 

Hoe ga ik te werk?

Stap 1:

Samen met de opdrachtgever proberen we zo helder mogelijk de opdracht te formuleren om aan de slag te gaan. Uiteraard hangt aan elke opdracht het leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken op een school en tegelijkertijd zijn er specifieke aandachtspunten. Die brengen we in beeld met daarbij de uitkomst die de opdrachtgever voor ogen heeft.

Stap 2:

De eerste periode van een opdracht bestaat uit kijken, luisteren en op je handen zitten. Verbinding maken met de organisatie en de mensen die daar werken. Het opstellen van een plan van aanpak, samen met de collega’s op school, is daarbij een cruciaal onderdeel

Stap 3:

Vervolgens gaan we aan de slag en werk ik altijd cyclus. Momenten creëren waar we steeds tussenevaluaties doen met alle betrokkenen. Daarbij is het kwetsbaar vragen van feedback een belangrijk onderdeel.

Over van den Heuvel Onderwijs

Hoe maken wij het verschil

Wij maken het verschil door onze mensgerichte aanpak. Daarbij zet je je eigen belang vaak opzij en kijk je naar het belang van de ander en de organisatie. Mensgerichtheid en zakelijkheid lijkt elkaar soms tegen te spreken, maar niets is waar. Een professionele houding is namelijk van cruciaal belang. Je moet niet alleen als mens te vertrouwen zijn, maar ook als professional. Daarin zit onze kracht!

Zij gingen u voor

in onze samenwerking…

Wat ik zo super aan je vind is je ongelooflijke mensgerichtheid. Daar hebben we je ook echt op uitgezocht! Je bent verbindend tot op het bot en weet het gemeenschapsgevoel te benadrukken, ook in creatieve uitingen. Bezinning, inspiratie, liefde en aandacht zijn woorden die bij je horen, woorden die jij leeft!

Merlijn Verstraeten

Rector UniC Utrecht

Ik heb de samenwerking als bijzonder prettig ervaren. Er is in ons kantoortje nog nooit zoveel gelachen als afgelopen jaar en dat is zo belangrijk. Bij alles stel jij de grote vragen die vaak niet gesteld worden. Fijn om iemand naast me te hebben die af en toe even uitzoomde…. bij nieuwe plannen is jouw eerste, natuurlijke reactie altijd enthousiasme. Samen met je vermogen om ook anderen te enthousiasmeren, maakt dat je in mijn ogen een geweldig onderwijsmens bent!

Bas de Koning

Collega deelschoolleider Open Scholengemeenschap Bijlmer (OSB)

Uitgelichte case study

Oostwende College Bunschoten

Vanuit het bestuur was de eerste opdracht de rust en verbinding binnen het team te herstellen. Als interim locatiedirecteur was dat prioriteit. Daarnaast bestond de opdracht uit het versterken van de professionele cultuur. Dit was met het oog op de zoektocht naar een eventuele weg van verzelfstandiging, los van het Farel College.

Doelstelling & Strategie
  • Verbinding en rust herstellen
  • Professionele cultuur versterken
  • Route verzelfstandiging verkennen (i.s.m. bestuur)
Uitvoering & Implementatie

Verbinding en rust herstellen begint bij veel luisteren, gesprekken voeren, transparantie en ruimte geven aan de geschiedenis. Daarnaast is voor herstel nodig dat het MT in rust en evenwicht is. Scholing samen met het MT is daarvoor ingezet. Een “omslagdag” voor het complete team heeft een kentering gegeven en zaken uitgefilterd. Duidelijke afspraken en een nieuwe opzet van de organisatiestructuur (bijvoorbeeld geen afdelingsteams meer) ondersteunden een professionelere cultuur waar iedereen gehoord werd en dat terugzag in besluitvorming. Dat was een basis om sterk genoeg te zijn de weg naar verzelfstandiging in te zetten. Met vertrouwen!

Resultaten & Beoordeling

Het bestuur was heel positief over de afronding na één jaar. Het MT was versterkt en uit hen kwam de nieuwe locatiedirecteur die een jaar voorbereid was en veel credits had bij het team. Medewerkers voelden zich gehoord en gezien en dat was de basis voor de nieuwe organisatiestructuur met ontwikkelteams en projectgroepen. Voor de afdelingen waren kernteams van mentoren. Met elkaar bouwen aan stevig onderwijs met een sterke link naar de bedrijvige omgeving van Bunschoten!

Heb je een specifieke opdracht?

Laat je gegevens achter, dan neem ik binnen 24 uur contact met je op!

Dagelijks zelf actief in het onderwijs

Mensgerichte trajecten

Meer dan 25 jaar ervaring in het onderwijs